เชื่อพระวจนะของพระเจ้า เชื่อหนังสือพยากรณ์ของดาเนียลและวิวรณ์

เชื่อพระวจนะของพระเจ้า เชื่อหนังสือพยากรณ์ของดาเนียลและวิวรณ์

เชื่อพระวิญญาณแห่งการพยากรณ์ พระเยซูกำลังจะมาเร็ว ๆ นี้! จะเป็นวันอะไร! ข้ามแม่น้ำจอร์แดน อย่าถอยไปสู่ความไม่เชื่อและการเยาะเย้ยถากถาง เราได้รับความรอดโดยอำนาจแห่งความชอบธรรมและการชำระให้บริสุทธิ์ของพระเยซูคริสต์และพระองค์เพียงผู้เดียว — รอดโดยความชอบธรรมของพระองค์ การรับใช้ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าชี้ไปที่พระคริสต์และความชอบธรรมของพระองค์ และควรศึกษาและแบ่งปันอย่างถี่ถ้วน เจาะลึกความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระเยซูคริสต์ อยู่

ห่างจากความฉาบฉวยและการแนะนำให้พูดว่า “พระเยซู” 

และเพิกเฉยต่อความจริงตามหลักคำสอนของพระคริสต์ พี่น้องทั้งหลาย ความเชื่อพื้นฐานในพระคัมภีร์และหลักคำสอนพื้นฐานของเราล้วนมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางของแต่ละความเชื่อ ช่างเป็นสิทธิพิเศษที่ได้แบ่งปันข้อความเชิงพยากรณ์นี้และทูลขอการฟื้นฟูและการปฏิรูปจากพระเจ้าด้วยความถ่อมใจโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้ามแม่น้ำจอร์แดน อย่าถอยไปสู่ลัทธิเคร่งครัด เวทย์มนต์ ความฉาบฉวย หรืออารมณ์นิยมที่ไร้ความหมาย ข่าวสารของทูตสวรรค์ทั้งสามจะต้องถูกประกาศด้วยอำนาจพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยเราแต่ละคน ดำเนินชีวิตตามความจริงผ่านการสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์และการศึกษาพระคัมภีร์และพระวิญญาณแห่งการพยากรณ์อย่างขยันหมั่นเพียร ข้ามแม่น้ำจอร์แดน อย่าถอยไปสู่แนวคิดร่วมสมัยทางโลกหรือนอกพระคัมภีร์เกี่ยวกับเทววิทยาหรือความประมาทในการดำเนินชีวิตแบบคริสเตียน!

ยอมรับและส่งเสริมข่าวสารด้านสุขภาพที่สมบูรณ์ของพระเจ้าที่สามารถเป็นพรแก่เราทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ใช้แขนขวาของกระทรวงสาธารณสุขที่ครอบคลุมในการเข้าถึงผู้คนใน Mission to the Cities และในพื้นที่ชนบท เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นที่เห็นว่าผู้คนยอมรับการเน้นย้ำเรื่องสุขภาพด้วยความมุ่งมั่นเต็มที่ในการยอมให้พระเจ้าควบคุมชีวิตและวิถีชีวิตของพวกเขา ข้ามแม่น้ำจอร์แดน อย่าถอยไปสู่ความสงสัย การวิพากษ์วิจารณ์ การคลั่งไคล้ หรือลัทธิพิธีการ!

วันหนึ่งในไม่ช้าเราจะเงยหน้าขึ้นเห็นเมฆดำก้อนเล็กขนาดประมาณครึ่งฝ่ามือคน มันจะใหญ่ขึ้นและสว่างขึ้น สวรรค์ทั้งมวลเทลงมาเพื่อเหตุการณ์สำคัญยิ่งนี้ โดยมีทูตสวรรค์หลายล้านองค์ประกอบกันเป็นเมฆมหัศจรรย์ที่มีรุ้งกินน้ำสว่างไสวอยู่เบื้องบนและฟ้าแลบเบื้องล่าง ตรงกลางของก้อนเมฆที่น่าทึ่งนั้นจะเป็น

พระองค์หนึ่งที่เราเฝ้ารอ พระองค์ผู้ทรงน่ารัก

 พระผู้ช่วยให้รอดและองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา พระเยซูคริสต์ จะเสด็จมาในฐานะราชาแห่งราชาและลอร์ดเหนือลอร์ด เราจะเงยหน้าขึ้นและพูดว่า “นี่คือพระเจ้าที่เรารอคอย” และพระคริสต์จะมองลงมาและพูดว่า “ดีแล้ว บ่าวที่ดีและสัตย์ซื่อ ในที่สุดเราก็จะได้อยู่กับพระองค์และได้รับรางวัลสำหรับคนชอบธรรมที่ได้พึ่งพาพระเยซูอย่างสมบูรณ์ เราจะข้ามแม่น้ำจอร์แดนโดยเปรียบเปรยเพื่อเริ่มต้นการเดินทางครั้งสุดท้ายผ่านอวกาศเพื่อเข้าสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาในสวรรค์ เราจะอยู่กับพระองค์ในสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบและจะไม่พรากจากกันอีกต่อไปตามคำสัญญาของพระองค์ที่เปิดเผยในวิวรณ์ 22 บทสุดท้ายของพระคัมภีร์ไบเบิล ในข้อ 3 ถึง 7 เราอ่านว่า “จะไม่มีคำสาปอีกต่อไป แต่พระที่นั่งของพระเจ้าและของพระเมษโปดกจะอยู่ในนั้น และผู้รับใช้ของพระองค์จะปรนนิบัติพระองค์ พวกเขาจะเห็นพระพักตร์ของพระองค์ และพระนามของพระองค์จะอยู่บนหน้าผากของพวกเขา จะไม่มีกลางคืนที่นั่น พวกเขาไม่ต้องการตะเกียงหรือแสงจากดวงอาทิตย์ เพราะพระยาห์เวห์พระเจ้าประทานแสงสว่างแก่พวกเขา และพวกเขาจะครอบครองตลอดไปเป็นนิตย์ พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘ถ้อยคำเหล่านี้สัตย์ซื่อและเป็นความจริง’ และพระเจ้าแห่งผู้เผยพระวจนะผู้บริสุทธิ์ได้ส่งทูตสวรรค์ของพระองค์มาแสดงให้ผู้รับใช้เห็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในไม่ช้า ‘ดูเถิด เราจะมาโดยเร็ว!

สิ่งเหล่านี้คือพระสัญญาของพระเจ้าสำหรับคุณ สำหรับฉัน และสำหรับคริสตจักรที่ยังหลงเหลืออยู่นี้ การเคลื่อนไหวแห่งการจุติของพระองค์ ดินแดนแห่งพันธสัญญาอันน่าอัศจรรย์ที่เปิดเผยในวิวรณ์คือที่ที่เราจะไปเมื่อเราขึ้นไปพบพระองค์ในอากาศ เราจะข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปสวรรค์เพื่ออยู่กับพระองค์ตลอดไป จะเป็นวันอะไร! โดยพระคุณและความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์ ฉันอยากจะอยู่ที่นั่นในวันนั้น!

หากนั่นเป็นความปรารถนาของคุณ ขณะที่คุณยอมจำนนต่อพระคริสต์อย่างนอบน้อมและแบ่งปันความรักและข้อความเชิงพยากรณ์ของพระองค์กับคนทั้งโลก คุณจะร่วมยืนหยัดร่วมกับฉันในตอนนี้หรือไม่

เมื่อเรามอบตัวไว้ในพระหัตถ์ของพระเยซู แม่ทัพผู้ทรงฤทธานุภาพ พระองค์จะนำเราข้ามแม่น้ำจอร์แดนและเข้าสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญา! เข้าถึงโลกด้วยข่าวดีพิเศษแห่งชัยชนะสูงสุดโดยพระโลหิตและพระคุณของพระผู้สร้าง พระผู้ไถ่ มหาปุโรหิต กษัตริย์ที่กำลังจะมา และพระสหายที่ดีที่สุดของเรา พระเยซูคริสต์! “ลุกขึ้น! ส่องแสง! พระเยซูกำลังจะมา!”

สล็อตเว็บตรง ไม่มีขั้นต่ำ